ให้บริการ แมสเซ็นเจอร์ รับส่งเอกสาร งานเร่งด่วนต่างๆ

บริษัท ไอ เมสเซนเจอร์ จำกัด ให้บริการพนักงาน แมสเซ็นเจอร์ด่วน แมสเซ็นเจอร์รายเดือน แมสเซ็นเจอร์รายวัน แมสเซ็นเจอร์งานรายชิ้น
รับส่งเอกสาร
ด่วน รับส่งเอกสารราคาถูก รับส่งของด่วน รับส่งสินค้าด่วน ให้บริการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

คุณไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานเอง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

 

พนักงานประจำบริษัท : ลูกค้าจ่ายงานเสมือนเป็นพนักงานของทางลูกค้า รอบการจ่ายงาน ภายใน 1 วัน
ควรไม่เกิน 2 รอบ คือ รอบ 1 เช้า รอบ 2 บ่าย รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

พนักงานรับ-ส่งเอกสารไม่ประจำ : แบ่งเป็น 2 ประเภท
1. รับงานเป็นชิ้นงาน – วางบิล เก็บเช็ค ตามพื้นที่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2. เหมางานทั้งวัน กำหนดแผนงานโดยทางลูกค้า  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม