บริษัทต้องการรับสมัครงาน และหาผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่น มีความรู้ความสามารถและรักงานบริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท ทุกตำแหน่งสัมภาษณ์ผ่าน และมีบุคคลค้ำประกันการทำงานและพยาน สามารถเริ่มงานได้ทันที สมัครงานได้ด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10:30 – 15:30 น. สอบถามได้ที่ 098-364-2995 (สมัครงาน) หรือ โทร. 099-345-5965 

คุณสมบัติ ของผู้สมัคร หางานแมสเซ็นเจอร์
     1. ชายหรือหญิง อายุ 20 – 49 ปี
     2. มี จักรยานยนต์ ที่สามารถบรรทุกสินค้าขนาด 45x45x45 เซ็นติเมตร ได้
     3. มี ใบอนุญาตขับขี่ จักรยานยนต์
     4. มี บุคคลค้ำประกัน และ พยาน

เอกสาร สมัครงาน & บุคคลค้ำประกัน

 1. รูปถ่าย 1 ใบ
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาใบขับขี่
 5. สำเนาทะเบียนรถ
 6. หนังสือรับรองผ่านงาน (ถ้ามี)
 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
 4. แผนที่สถานที่ทำงาน  / ที่พักอาศัย
 5. หลักฐานรับรองรายได้

 

สวัสดิการ :
1. ประกันอุบัติเหตุ 5,000.- บาท
2. ประกันชีวิต 120,000.- บาท
3. เงินเบิกฉุกเฉินระหว่างเดือน
4. ประกันสังคม


– สำหรับผู้สนใจ ร่วมงานกับบริษัท ไอ เมสเซนเจอร์ ในตำแหน่ง พนักงานรับส่งเอกสารโดยเรามีให้ท่านเลือก ตามความเหมาะสมและความถนัดของท่าน แต่จำเป็นต้องผ่านฝึกอบรมกับทางบริษัท ไอ เมสเซนเจอร์ ก่อนเข้าประจำการเพื่อให้มีความคุ้ยเคยกับงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

 

สถานที่สัมภาษณ์งาน

Map